Usługi geodezyjne

 • Mapy do celów projektowych.
 • Wytyczanie budynków i przyłączy.
 • Inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłączy.
 • Podziały nieruchomości.
 • Wznawianie granic nieruchomości.

Geodezyjna Obsługa Inwestycji

 • Kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego.
 • Pomiary kontrolne.
 • Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych.
 • Pomiary i obliczanie kubatur.
 • Pomiary kontrolne masztów, kominów itp.
 • Inne pomiary specjalne.

Miernictwo górnicze

 • Obsługa miernicza i geologiczna podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych.
 • Wykonywanie map sytuacyjno-wysokościowych.
 • Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne kopalń, aktualizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej.
 • Obserwacje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiektów.
 • Pomiary kontrolne obiektów i urządzeń zakładu górniczego.
 • Pomiar i obliczenie kubatury wydobytej kopaliny, nadkładu, hałd i nasypów.